Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

środa, 9 listopada 2016

Paszport Królestwa Polskiego


Paszport Królestwa Polskiego jest, w dużym uogólnieniu, dokumentem tożsamości polskiego monarchisty. O wydanie Paszportu może się ubiegać każda osoba, która deklaruje swoje poparcie dla idei Królestwa Polskiego i pragnie ją swoją postawą, a przede wszystkim zaangażowaniem, wcielać w życie. Paszport jest wydawany przez Marszałka Konfederacji Spiskiej, w pierwszej kolejności zrzeszonym w Konfederacji, Kawalerom i Damom Orderu Korony Polskiej oraz członkom innych organizacji monarchistycznych i niezrzeszonym. W tych ostatnich przypadkach decyzję o wydaniu Paszportu podejmuje Generalność Konfederacji Spiskiej.

Pouczenie jest swoistą preambułą do niniejszego dokumentu, określającą reprezentowany podmiot oraz uprawnienia.

Osoba ubiegająca się o wydanie Paszportu Królestwa Polskiego winna zwrócić się do Marszałka Konfederacji Spiskiej o wydanie wniosku na Paszport (adres na stronie). Wniosek można złożyć jedynie we własnym imieniu.

ZA: http://monarchia.info.pl/paszport-krolestwa-polskiego/