Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”
_________________________________________________

wtorek, 23 czerwca 2020

X. Joaquin Saenz y Arriaga: Nie ma "dobrych" i "złych" żydów. (kapitalizm to socjalizm).


       Zgodnie z tymi przekonującymi dowodami, nie wierzę, że przydarzy się to wszystkim, żeby dojść do optymistycznego wniosku, że istnieją źli Żydzi (komuniści) i dobrzy Żydzi (kapitaliści); ponadto, że, podczas gdy jedni starają się odciąć bogactwo od osób prywatnych i spowodować zanik własności prywatnej, inni dążą do obrony obu, tak żeby nie stracić swojego ogromnego bogactwa. Na nieszczęście dla naszej cywilizacji, żydowski spisek pokazuje cechy bezwarunkowej jedności. Judaizm tworzy monolityczną siłę, która jest skierowana na wymuszenie razem całego bogactwa świata bez wyjątku, za pomocą komunistycznego socjalizmu Marksa.

      Obecnie w naszym cywilizowanym świecie dyskryminację rasową postrzega się jako największy grzech, jaki może popełnić człowiek. Zarzuca się, że jest to przewinienie, które pozostawia po sobie wieczny i brzydki świat barbarzyństwa i zwierzęcej natury, a które zawsze zakłada, że naród żydowski w praktyce nie popełnia tego grzechu.

       Dzięki żydowskiej propagandzie, kontrolowanej prawie wyłącznie na świecie przez Izraelitów (kino, radio, prasa, telewizja, wydawnictwa itd,), antysemityzm jest najbardziej haniebnym ze wszystkich objawów rasowych; bo Żydzi z antysemityzmu zrobili prawdziwie destrukcyjną broń, która służy do zniweczenia wysiłków licznych osób i organizacji, które jasno określiły, kto jest prawdziwym szefem komunizmu, pomimo kamuflażu i przebiegłości używanych przez tę rasę, żeby ukryć swoje prawdziwe działania. Szczególnie te osoby i organizacje, które biły na alarm, bo były pełne przerażenia z powodu fatalnego końca, który jest coraz bliżej.

      Sieć kłamstw odnosi taki sukces, że większość antykomunistów, którzy chcą skończyć z tym
marksistowskim potworem, z całą energią i odwagą atakują macki ośmiornicy, i nic nie wiedzą o istnieniu ohydnego łba, który odnawia zniszczone kończyny, i doprowadza do harmonii funkcjonowanie wszystkich części tego systemu. Jedyna możliwość, czy zniszczenie komunistycznego marksizmu polega na ataku na ten łeb, którym obecnie jest żydostwo, jak pozwalają zauważyć niepodważalne fakty i niezbite dowody samych Żydów. Podczas gdy kraje chrześcijańskie budują swoje pomysły na koncepcji miłości do bliźniego, Żydzi byli i są najbardziej fanatycznymi przedstawicielami dyskryminacji rasowej, którą opierają na talmudycznych ideach, wyznających zasadę, że nie-Żydzi nie są nawet istotami ludzkimi.

      Ale chrześcijańska opozycja wobec dyskryminacji rasowej jest umiejętnie wykorzystywana przez Żydów; i w jej cieniu wywołują diabelskie intrygi przeciwko Kościołowi Katolickiemu i całemu porządkowi chrześcijańskiemu, tworząc system komunistyczny, w którym nie ma ani Boga, ani kościoła, ani żadnego rodzaju ponadzmysłowych zasad. I kiedy tylko są atakowani, protestują lamentując, i wskazując na siebie jako ofiary nieludzkiej dyskryminacji rasowej, tylko po to, żeby osłabić działania obronne przeciwne ich niszczycielskim atakom.

      Mimo to, uwzględniając rzeczywistą obronę przed komunizmem, którą należy mocno skierować przeciwko Żydom (łeb), i w żaden sposób jako grzeszny przejaw uczucia odrazy do określonej rasy, gdyż cecha dyskryminacji rasowej jest całkowicie obca naszej kulturze i naszym chrześcijańskim zasadom, to nie można unikać problemu takiej wagi i zasięgu, z obawy przed określeniem jako "antysemita", co niewątpliwie ma miejsce w przypadku tych, którzy nie rozumieją obecnej sytuacji na świecie.

      Dlatego to nie jest kwestia walki z rasą ze względu na porządek rasowy. Jeśli ktoś obecnie uważnie przyjrzy się temu problemowi, Żydzi sami muszą ponosić odpowiedzialność za to, że nie pozostawiają nam innego wyboru z powodu ich dyskryminacji rasowej w kwestii życia i śmierci, ich absolutnego lekceważenia wszystkich, którzy nie należą do ich rasy i ich żądzą dominacji nadświatem.

      Dla katolików w szczególności, i dla cywilizowanego świata w ogóle, którzy wciąż mocno wierzą w określone zasady i wartości innego świata, potwierdzenie nie może być prostsze, bo jest to problem samoobrony, który jest całkowicie akceptowany w moralnym i sprawiedliwym porządku.

      Jeśli czysty dylemat, który pokazuje nam judaizm, jest następujący: "albo dominacja
żydowsko-komunistyczna, albo zagłada".

Ks. Joaquin Saenz y Arriaga, fragment z ,,Spisek przeciw Kościołowi"

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza