Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

środa, 7 grudnia 2016

Św. Ambrożego, Wyznawcy, Arcybiskupa Mediolanu, Ojca i Doktora Kościoła, Obrońcy Bożego Prawa, Patrona pszczelarzy.


7 GRUDNIA
Św. Ambrożego, Bisk. Wyzn. i Dokt.
Ryt zdwojony.    Szaty białe.

Św. Ambroży urodzony w Trewirze około 333 r. jest jednym z większych Doktorów Kościoła łacińskiego. Z godności rządcy Mediolanu, którą piastował będąc jeszcze katechumenem, został cudownym zrządzeniem Opatrzności powołany na tron biskupi (dziś rocznica sakry biskupiej). Św. Ambroży odegrał olbrzymią rolę w dziejach Kościoła, jako nieustraszony bojownik o prawa Kościoła. Ces. Teodozjusza, który niesłusznie zdziesiątkował ludność Tesalonik, nie wpuszcza do Kościoła i skłania do pokuty. Wzbogacił liturgię pięknymi hymnami, antyfonami i śpiewem. Umarł w samą noc Zmartwychwstania 4 kwietnia 397 r. Śpiewy Mszy dzisiejszej słusznie podkreślają wielkość tego znamienitego biskupa, niezmordowanego głosiciela słowa Bożego, o którym mówi Epistoła i Ewangelia.

Źródło: Mszał Rzymski z dodaniem Nabożeństw Nieszpornych, O.G. Lefebvre, Benedytktyn, 1949 r.

Legenda mówi, że gdy Ambroży był dzieckiem, pewnego razu przyleciały do niego pszczoły i zaczęły wchodzić mu do ust, ale zaraz wylatywały i unosiły się w górę nic złego mu nie czyniąc. Przez jego ojca zostało to odczytane jako znak-przepowiednię, że Ambroży będzie kimś wielkim. Święty Ambroży uchodzi za patrona pszczelarzy, co wiąże się z legendą o pszczołach składających miód na jego ustach.


Dziś także Wigilia Niepokalanego Poczęcia NMP. W Kościele katolickim dzisiaj jest post ścisły. 

"Post ścisły czyli tak co do ilości jak co do jakości zachować należy: w środę popielcową, piątki i soboty Wielkiego Postu, w Suche Dni, w Wigilię Zielonych Świąt i Bożego Narodzenia, oraz 7 grudnia (7) (kan. 1252 § 2). 

Post ścisły przypadający na wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został dekretem Kongregacji Soboru z 25 VII 1957, AAS, 49 (1957), 638, przeniesiony na 7 grudnia".