Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

sobota, 31 grudnia 2016

Zamiast życzeń na Nowy Rok...

Jacek Kowalski „Homilia św. Jacka Odrowąża”Jeżeli wierzysz w Boga pamiętaj, że prawda jest jedna,
Niezmienna i nieodwołalna i do zbawienia potrzebna.
Te słowa w sercu wyryj i w duszy swej rozważaj, 
A jeśli ktoś ci mówi, że ma własną prawdę – uważaj! 
Albowiem człowiek sam z siebie niczego nie ustanowi: 
Nie ufaj byle komu zaufaj Kościołowi. 

Nie w księdza wierz, ale w Kościół. Nie szukaj podłych błahostek,
Dziś gdy pragnienie prawdy zastąpił głód ciekawostek. 
Toleruj głupców, lecz temp głupotę i podły gust. 
Nie pozwól w imię miłości zamykać sobie ust. 
Niech wiedzą niedoskonali, że są niedoskonali, 
Albowiem prawdziwa miłość w prawdzie się doskonali. 

Nie próbuj naśladować głupoty prostego tumu,
Jeżeli Bóg dał ci rozum, to rób użytek z rozumu. 
Na przekór inteligentnej wulgarnych mędrców armii, 
Niech wiara twa szuka rozumu, a rozum prawda się karmi. 
Niech nie zachwieje tobą dyskurs przewortnie mętny, 
Bo szatan nie ma mądrości jest tylko inteligentny. 

Szatan jest księciem kłamstwa oraz artystą grzechu.
Fałsz miesza pół na pół z prawdą, nie rezygnując z uśmiechu. 
Przedrzeźnia dobroć Boga i Mękę Zbawiciela, 
Ludzkości ułatwia życie, rozgrzeszeń chętnie udziela, 
ale kto sobie i innym prawdę powiada w oczy, 
takiemu człowiekowi i szatan nie podskoczy. 

Lecz nie myśl poznawszy Prawdę,
Że nic ci więcej nie trzeba. 
Najgorszy łajdak może przed Tobą wejść do nieba. 
Bo miłosierdzie Pańskie Sąd Ostateczny uprości: 
Każdemu odmierzy tylko według jego miłości. 
Ty módl się o miłosierdzie i bądź miłosierny dla brata.
A myśląc o dniu dzisiejszym myśl zawsze o Końcu Świata.

Jeżeli wierzysz w Boga pamiętaj, że prawda jest jedna,
Niezmienna i nieodwołalna i do zbawienia potrzebna. 
Te słowa w sercu wyryj i w duszy swej rozważaj, 
A jeśli ktoś ci mówi, że ma własną prawdę – uważaj! 
Albowiem człowiek sam z siebie niczego nie ustanowi: 
Nie ufaj byle komu zaufaj Kościołowi.