Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 10 stycznia 2017

Dziś zmarła podporucznik Krystyna Brzewska-Mastalska, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej.


W latach 1939-1942 niosła pomoc uciekinierom i rannym w kampanii wrześniowej, następnie sanitariuszka, łączniczka, kolporterka ulotek w NOW. 1942-1945 łączniczka, transport broni, kurier w AK, uczestniczka tajnych kompletów w zakresie szkoły średniej i konserwatorium (fortepian), członek chóru Filharmonii Krakowskiej (przepustkę wykorzystywała w pracy konspiracyjnej), poddawana rewizjom przez Gestapo. 1944-1989 organizatorka i kolporterka wydawnictw niezależnych (głównie środowisk narodowych) w Krakowie, m.in. twórczości Feliksa Konecznego, Romana Dmowskiego, Jędrzeja Giertycha, Wacława Sobieskiego (Historia Polski), „Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych Katolików” czy „Szczerbca”.Kaplica pw. Św. Moniki w Krakowie, lata 90'te.
Ś.p. Pani Krystyna Brzewska-Mastalska, w swoim prywatnym lokalu w Krakowie, na rogu ul. Rękawka i Czarnieckiego na krakowskim Podgórzu, urządziła prywatną, domową Kaplicę pw. św. Moniki, w której w latach 90'tych ubiegłego wieku odprawiane były pierwsze Łacińskie Msze Św. w Krakowie od czasów rewolucji Vaticanum II, przez kapłanów Bractwa Św. Piusa X. Pomieszczenie to znajduje się na parterze i posiada wejście wprost z ulicy, obecnie mieści jej księgozbiór. Znajdują się tu zbiory biblioteczne, poświęcone m.in. tradycyjnej Liturgii oraz pamiątki z czasów okupacji i pracy konspiracyjnej Pani Krystyny.

Wieczne odpoczywanie daj Jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci,
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Fidelium animae per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.