Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

czwartek, 12 stycznia 2017

Zmarł dr Bohdan Szucki, żołnierz NSZ i twórca Związku Żołnierzy NSZ. Przypomnijmy jego piękną definicję Ojczyzny [WIDEO]


Śp. Bohdan Szucki urodził się w 1926 r. Podczas II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną. Wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych i walczył w oddziałach Leona Cybulskiego ps. „Znicz” oraz Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy”. Początkowo był kurierem, później należał do oddziałów leśnych. Był m.in. adiutantem szefa sztabu Okręgu III NSZ. W 1945 r. został aresztowany przez NKWD. W więzieniu spędził ok. miesiąca. Później służył jeszcze w Pogotowiu Akcji Specjalnej NSZ w Gdańsku.

Po wojnie powrócił do Lublina. Tam dokończył edukację i studia. Po transformacji ustrojowej, zainicjował powstanie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych gdzie przez 15 lat pełnił funkcję prezesa. Pod jego nadzorem, Związek znacznie się rozwinął. Szucki był inicjatorem powstania wielu pomników i tablic pamiątkowych na obszarze całej Polski. Ukazywał się Biuletyn „Szczerbiec”, wydano wiele książek, zorganizowano niezliczoną liczbę uroczystości i spotkań.

W 2013 r. ukazały się wspomnienia Bohdana Szuckiego pt. „Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu”. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Termin nie jest jeszcze znany.Uroczystości pogrzebowe śp. Bohdana Szuckiego pseud. „Artur” Prezesa Honorowego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zostaną poprzedzone Mszą św. w kaplicy p.w. Wszystkich Świętych na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Lipowej 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 8:00 poczym nastąpi ceremonia pogrzebowa.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
+R.I.P.+
Wieczna Cześć, Chwała i Pamięć Bohaterowi!!! CWP!!!