Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

piątek, 6 stycznia 2017

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia w obrządkach wschodnich.


Wszystkim naszym chrześcijańskim braciom i siostrom - Rzymskim Katolikom z katolickich obrządków wschodnich, zwłaszcza zaś Unitom oraz Ormianom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza Jej granicami, którzy zachowując kalendarz juliański, pozostają w pełnej łączności z całym Świętym Kościołem Katolickim, czyli Powszechnym, życzymy Błogosławieństwa Bożej Dzieciny i Jego Matki, Najświętszej Bogarodzicy, Dziewicy Maryi.

Natomiast schizmatykom wschodnim, tzw. "prawosławnym", pozostającym poza Świętym Kościołem Katolickim - Matką i Nauczycielką naszą, jedyną Drogą, Bramą i Arką Zbawienia, życzymy za pomocą łaski Bożej rychłego nawrócenia do prawdziwego Kościoła, od którego niegdyś, niestety, odpadli, i na prawdziwą, katolicką i apostolską Wiarę, którą porzucili. 

Redakcja Tenete Traditiones