Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

wtorek, 10 stycznia 2017

Polecamy stronę o Św. Piusie X - Papieżu Polaku(http://piusx.pl/#/fwdrapPlayer0?catid=0&trackid=0)

Na stronie tej znajduje się obszerny zbiór encyklik, książek, dokumentów papieskich, cytatów oraz fotografii i wizerunków J.Św. Ojca Św., Św. Piusa X, pierwszego i jak dotąd jedynego Papieża-Polaka. Jest to najprawdopodobniej pierwsza, polskojęzyczna strona poświęcona wyłącznie postaci naszego wielkiego Papieża, patrona bezpardonowej walki z herezją modernizmu.

Gorąco polecamy lekturę,
Redakcja TENETE TRADITIONES