Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

piątek, 13 stycznia 2017

W obronie Wypraw Krzyżowych

Na większą chwałę Bożą, i dla pożytkowi wierzących, a ku przestrodze niewiernych, polecamy wszystkim poniższy film:


SI DEUS NOBISCUM QUIS CONTRA NOS

– Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam