Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

środa, 11 stycznia 2017

Możliwe zmiany granic w Europie w ciągu najbliższych lat.



Stan obecny granic europejskich. W środku zaznaczone
państwa Grupy Wyszehradzkiej 

Możliwy stan granic europejskich u schyłku 2017 roku,
po rozpadzie UE który nastąpi prawdopodobnie już pod koniec 2017 r..

Możliwy stan granic Europy w roku 2020 po upadku Niemiec
 i możliwej wojnie Rosyjsko-Tureckiej

Możliwy stan granic Europy w 2030 roku w wyniku ekspansji islamu
w Europie Zachodniej

Możliwy stan granic Europy po ostatecznym zwycięstwie zjednoczonych
 sił środkowo-wschodniej Europy nad islamem.