Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

piątek, 6 stycznia 2017

SKANDAL! WE WROCŁAWIU POWSTANIE PIERWSZA W POLSCE POGAŃSKA ŚWIĄTYNIA

W roku 2016 obchodziliśmy 1050 rocznicę chrztu Polski, ale jak się okazuje, pogaństwo wciąż jest obecne w naszym kraju. 

Poganie ze słowiańskiej organizacji Watra, chcą zbudować we Wrocławiu świątynię, która będzie znajdować się nieopodal dawnego miejsca odprawiania pogańskich rytuałów. Budowla ma być także ośrodkiem słowiańskiej kultury, którego głównym zadaniem będzie edukowanie i zwiększanie świadomości społecznej o naszych pogańskich przodkach.

Na chwilę obecną, dostępne są poniższe wizualizacje budowli, która swoją architekturą ma nawiązywać do starych słowiańskich świątyń. Jednak żadna nie dotrwała do czasów dzisiejszych po latach chrystianizacji.

Za: http://miejscawewroclawiu.pl/?p=1821

OD REDAKCJI TENETE TRADITIONESDzisiejsze Święto to szczególne święto misyjne Kościoła, oto bowiem dziś Chrystus pierwszy raz objawił swe Bóstwo poganom - trzem Mędrcom, którzy przyszli oddać mu pokłon, uznali go więc za swego Króla i Pana, i w ten sposób przyjęli prawdziwą Wiarę i stali się Świętymi Kościoła katolickiego. Miejmy nadzieję, że Chrystus - prawdziwe Światło na oświecenie pogan, oświeci wkrótce ich wszystkich, i zmiecie wszelkie pogaństwo, a zwłaszcza neo-pogaństwo (tzw. "rodzimowierstwo") z powierzchni ziemi!