Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Pogrzeb i Msza Św. za duszę ś.p. Pani Krystyny Brzewskiej-Mastalskiej


Z głębokim żalem żegnamy ś.p. Krystynę Brzewską-Mastalską.
W czasie wojny była łączniczką NSZ i AK. Po wojnie działaczka podziemia antykomunistycznego.
Wielokrotnie więziona, przeszła okrutne śledztwo w katowniach UB. Na początku lat 90-tych była świadkiem oskarżenia w procesie zbrodniarza stalinowskiego Humera.

Nestorka ruchu narodowego wychowała wiele pokoleń młodych narodowców.

Pochówek z Mszą św. w poniedziałek 16.01.2017 o godz. 12.00 na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

Rodzina i przyjacieleW poniedziałek, 16 stycznia o godz. 18.00 Mszę Świętą żałobną w intencji śp. Pani Krystyny Brzewskiej-Mastalskiej, odprawi Czcigodny Xiądz Rafał Trytek, w kaplicy pw. M.B. Królowej Polski przy ulicy Sarego 18/2

R. + I. + P. +