Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

niedziela, 3 stycznia 2016

60 urodziny reżysera "Pasji" i "Walecznego serca". *


Z kalendarzyka reakcjonisty:

60 lat temu, 3 stycznia 1956 roku urodził się w Peekskill (stan Nowy Jork, USA) Mel (Columcille Gerard) Gibson, aktor i reżyser filmowy; w 1977 roku ukończył Narodowy Instytut Sztuki Dramatycznej w Australii, a sławę przyniosła mu rola Mad Maxa w filmie o tym samym tytule, zwiększyła zaś jeszcze rola policjanta w "Zabójczej broni"; z ról w filmach niekomercyjnych na wyróżnienie zasługuje kreacja aktorska Hamleta w reżyserii Franca Zefirellego; od 1993 roku zajął się także reżyserowaniem; do jego szczytowych osiągnięć należą: film o Williamie Wallace’ie "Braveheart. Waleczne serce" (1993), za który otrzymał dwa Oscary, "Patriota" (2000), "Apocalypto" (2006), a przede wszystkim "Pasja" (2004), przedstawiająca wiernie ewangeliczną wersję Męki Chrystusa, która ściągnęła nań nienawiść i nagonkę (łącznie z próbą zablokowania produkcji i dystrybucji filmu) ze strony kół żydowskich; podobnie jak jego ojciec (Hutton Gibson) jest katolickim tradycjonalistą, acz w przeciwieństwie do niego nie deklaruje się jako sedewakantysta; mimo to, w ostatnich latach dopuścił się czynów, których nie można nie zakwalifikować jako moralne występki (rozwód z żoną i matką ich siedmiorga dzieci po 28 latach małżeństwa, trwający trzy lata konkubinat z inną kobietą, alkoholizm).

Prof. Jacek Bartyzel

* Tytuł od redakcji Tenete Traditiones


OD REDAKCJI:  Pan Melchior Gibson jest wybitnym reżyserem i aktorem. Każdy człowiek grzeszy, tyle, że jeden popełnia czyny dostrzegalne dla postronnych, które oni mogą łatwo i bezstresowo potępić, a o występkach drugiego wie tylko Najwyższy. Możemy dziś zmówić różaniec za Mela, kto może to i przyjąć Komunię Świętą w jego intencji. Jak to powiedział Chrystus Pan, ktokolwiek jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie wiemy co się teraz dzieje z Melem. Mel Gibson stoczył się po nagraniu Pasji, szatan tego filmu nie mógł mu puścić płazem... Podczas prób kręcenia Pasji były również ataki szatana, których doświadczyli ludzie z zespołu Gibsona. Szatan wyczekał aby w chwili słabości upodlić człowieka. Nie ma na tym świecie nikogo kto by sam wygrał walkę z szatanem. Musimy mieć pomoc od naszego jedynego Pana Jezusa Chrystusa, inaczej czeka nas piekło... Pan Gibson wyniósł bardzo dobre katolickie wychowanie z domu, szczególnie od swego ojca, Huttona, człowieka niezwykłej wiary i pobożności, znanego na całym świecie. Poza tym, jak Pan Profesor słusznie zauważył - Mela cudzołóstwo trwało "trzy lata" - zatem ma on to już za sobą... Teraz wystarczy tylko zrobić dobry rachunek sumienia, podnieść się z upadku, i powrócić do wiary ojca... Co daj mu dobry Panie Boże...