Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

piątek, 15 stycznia 2016

W 30 dni po śmierci śp. Bp. Roberta McKenna'y


Zasłużony hołd Jego Ekscelencji biskupa McKenna'y


Mons. Robert McKenna został wyświęcony na kapłana w Zakonie Kaznodziejskim (oo. Dominikanów) przez kardynała Amleto Cicognani (1883-1973), a sakrę biskupią otrzymał 22 sierpnia 1986 w Raveau, od swego współbrata w Zakonie oraz w "tezie z Cassiciacum" - Mgr. Guerarda des Lauriers OP, wielkiego francuskiego teologa dominikańskiego, danego Kościołowi przez Boga na czas wakatu Stolicy Apostolskiej.

Wielokrotnie przybywał z pomocą w celu sprawowania Sakramentów Świętych w Instytucie Mater Boni Consilii (Matki Boskiej Dobrej Rady, IMBC) we Włoszech, zmierzając się przy tym z długą i męczącą  podróżą do Europy.

Przyjechał do Verrua Savoia (siedziby IMBC we Włoszech) po raz pierwszy w 1991 roku (do święceń ks. Giugni'a), a następnie w 1994 roku (do święceń ks. Cazalas'a), w roku 1996 do Belgii (do święceń kapłańskich ks. Stuyver'a), i wreszcie w 2002 roku, żeby udzielić sakrę biskupią Mons. Geert'owi Stuyver'owi, w celu zapewnienia ciągłości katolickiego kapłaństwa.

Instytut pamięta i odnosi się z wielką miłością do Jego dobroci, miłości i wierności do dobrej nauki. Z pewnością nie zabraknie dla Niego miejsca w naszych modlitwach, polecamy też Jego piękną duszę modlitwom naszych wiernych i przyjaciół.

"Przyjm Panie, ofiarę, którą Ci składamy za duszę sługi Twego Roberta Fidelisa, biskupa, któremu dałeś na tym świecie godność biskupią, raczże w Królestwie niebieskim przyłączyć go do grona Świętych swoich" (Mszał Rzymski, z Mszy Requiem za zmarłego biskupa).

Requiescat in pace.

"Jeśli nie żyjemy na tyle, aby zobaczyć zwycięstwo, nie zobaczymy też pokonania" (Homilia bp. McKenna'y z okazji święceń ks. Ugolino Giugni'ego, 12 stycznia 1991 roku).


Za: Instytut Matki Bożej Dobrej Rady [IMBC]