Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

czwartek, 7 stycznia 2016

Boże Narodzenie w obrządku wschodnim.


Wszystkim Braciom w Chrystusie, Wiernym Katolikom, wszystkich katolickich obrządków wschodnich, które w swej liturgii zachowują kalendarz juliański, życzymy z całego serca błogosławieństwa narodzonej w Betlejem Bożej Dzieciny.

Redakcja TENETE TRADITIONES