Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

sobota, 2 stycznia 2016

77 ROCZNICA ŚMIERCI ROMANA DMOWSKIEGO

Dzisiaj przypada 77. rocznica śmierci Ojca polskiej niepodległości i głównego ideologa polskiego nacjonalizmu. Cześć Jego Pamięci!

2 stycznia 1939. 
Roman Dmowski 
+++

Milczący bohater, wielki sługa ojczyzny
Wierny ideałom, wierny nam wszystkim
Strategiem, ideowcem, mówcą doskonałym
Był wielkim i runął jak dąb prastary
Obudził ospałych, ożywił oziębłych
Pasował ten lud, dał powód do dumy
Był zbudowany ze skromności, nie łasy na tytuły
Chciał odejść po cichu, a przyciągnął tłumy
Nie było dzielnicy bez reprezentacji
Tak się żegna papieży, cesarzy i królów
Kondukt żałobny liczył kilometry, 
Naród w smutku i bólu
Nastała cisza, trumnę opuszczono w dół
Mowy pogrzebowej nie było
Tylko dźwięk pękającej, zmarzniętej ziemi ból
I się tysiąc sztandarów pochyliło
/Ptaku-Pogrzeb Romana Dmowskiego/


77 lat temu w Drozdowie zmarł Roman Dmowski. Wybitny polityk okresu międzywojennego, mąż stanu, któremu zawdzięczamy odzyskanie po 123 latach niepodległości. Był twórcą Narodowej Demokracji i głównym ideologiem polskiego nacjonalizmu. Jego twórczość jest ciągle dla kolejnych pokoleń polskich nacjonalistów ideologicznym fundamentem. Za rządów sanacji i komunistów wymazywany ze świadomości Polek i Polaków, jednak bezskutecznie gdyż dziś pamięć o nim jest w nas ciągle żywa, a samej osobie Dmowskiego oddaję się należną mu cześć!

"Wiel­ki naród, jak już było gdzie in­dziej po­wie­dziane, mu­si no­sić wy­soko sztan­dar swej wiary. Mu­si go no­sić tym wyżej w chwi­lach, w których władze je­go państwa nie noszą go dość wy­soko, i mu­si go dzierżyć tym moc­niej, im wy­raźniej­sze są dążności do wytrące­nia mu go z ręki."
Roman Dmowski