Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

niedziela, 3 stycznia 2016

W TYM ROKU OBCHODZIMY 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI!


TE DEUM LAUDAMUS!

Rok 2016 niesie ze sobą bardzo ważny dla nas - Polaków i Katolików, okrągły jubileusz. W 966 roku (14 kwietnia), czyli dokładnie 1050 lat temu, na Ostrowie Lednickim k. Gniezna, książę Polan - Mieszko I przyjął Chrzest w obrządku łacińskim - co było równoznaczne z Chrztem Polski i początkiem polskiej państwowości. To wydarzenie włączyło nasz Kraj w krąg krajów chrześcijańskiej Europy (Christianitas) i nierozerwalnie połączyło nas z Łacińską Cywilizacją Zachodu. To właśnie Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski, tym któremu udało się zjednoczyć wszystkie słowiańskie plemiona zamieszkujące nasz Kraj i utworzyć Polskie Państwo. Dziś trzeba szczególnie o tym fakcie przypominać, gdyż wielu jest takich, którzy próbują fałszować historię, i kreować jakieś nowe, własne, przedchrześcijańskie dzieje Polski...

OTÓŻ, ŻADNEJ POLSKI PRZED 966 ROKIEM NIE BYŁO!

Rok 2016 w Polsce będzie miał również swoich patronów. Będą nimi elitarni Cichociemni, Henryk Sienkiewicz, oraz Feliks Nowowiejski - autor muzyki do "Roty".