Cytaty

"Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła świętego i niepokalanego... i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa"
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos
_________________________________________________

czwartek, 7 stycznia 2016

Pogrzeb Romana Dmowskiego

77 lat temu, 2 stycznia 1939 r. w Drozdowie, zmarł Roman Dmowski, pisarz, publicysta polityczny, jeden z głównych twórców obozu narodowego, ojciec polskiego nacjonalizmu, architekt niepodległej Polski w 1918 r., wychowawca młodych pokoleń, minister spraw zagranicznych, jeden z największych Polaków w dziejach naszej Ojczyzny!

Dziś 77 rocznica Jego pogrzebu - 7 stycznia '39 ...


"Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój".Pogrzeb Romana Dmowskiego był wielką demonstracją narodową, według różnych źródeł zgromadził od 100 000 do 200 000 osób! 

Cześć Twojej pamięci, Wodzu! 

9.08.1864 - 2.01.1939"Jeden z mniej wytrawnych, choć dość znaczących „sanatorów” wypowiedział się w rozmowie: „my czekamy, aż wy się rozbijecie, na wewnątrz pokłócicie, a wtedy was wykończymy”. Jest to jedno z sanatorskich złudzeń, bo zlikwidować obozu narodowego nikt nie zdoła: nie jest on wyrazem, ani jakiejś doktryny, ani jakichś partykularnych interesów; wyrasta on z istoty narodu, jest organizacją narodowego ducha i gdy naród żyje, on zginąć nie może. Może on tylko nie stanąć na wysokości swych zadań, gdy zgłupieje i gdy go zaprzątać będą wewnętrzne rozterki." 
- Roman Dmowski